Spolek pro obnovu kaple Botschen

Na přelomu měsíců června a července 2017 byl založen Spolek pro obnovu kaple Botschen. Účelem spolku je záchrana a obnovení kaple s kryptou rodiny Botschen u obce Libouchec. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím údržby objektu kaple a přilehlého lesoparku, zpřístupnění lesoparku v okolí kaple, provádění a organizace výzkumu historie objektu kaple, rodiny Botschen a obce Libouchec, osvěty a pořádání osvětových a informačních akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Dále také zapojení dobrovolníků, podpora dobrovolnictví a propagace aktivit spolku a informování veřejnosti.