KAPLE JE NAŠE! :-)

S velkým potěšením oznamujeme všem příznivcům a podporovatelům kaple Botschen, že je objekt s přilehlým pozemkem oficiálně ve vlastnictví spolku. Tato skutečnost nám otevírá příznivější cesty k postupné obnově kaple a jejího okolí. Děkujeme všem, kteří se na tomto úkonu podíleli!

Dalšími novinkami je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci střechy, což je taktéž jeden z významných milníků na cestě za záchranou unikátní secesní kaple na vrcholku nad obcí Libouchec.

Předpokládané náklady na opravu střechy včetně zvonice, klempířských prvků a zachování historického stropu interiéru jsou ve výši cca 1,1 mil. Kč. Jsme velmi vděční za slibně rozjetou spolupráci s nadací The Friend of Heritage, od které máme příslib významného finančního daru, dále budeme usilovat o získání peněz prostřednictvím vyhlašovaných grantů a vyhledávat další možnosti, jak co nejdříve zamezit chátrání kaple a postupně zapracovat na nezbytných opravách vedoucích k celkové obnově tohoto vzácného a mystického objektu a jeho okolí. Jelikož i dotační možnosti financování obnovy vyžadují spoluúčast, rádi bychom naplánovali mimo jiné série „benefičních koncertů pro kapli“ a nadále pokračovali ve veřejné sbírce s číslem účtu 115-5338480227/0100.

V celém procesu nelehké cesty nám velmi pomůže také spolupráce a podpora ze strany Mikroregionu Labské skály a jeho členských obcí. Partnerství s těmito důležitými subjekty se nepochybně výrazně podepíší na úspěšnosti celého záměru. Zájem a postoj místních obyvatel se pokusíme podpořit také veřejnou brigádou v okolí kaple, která se již v minulosti osvědčila.

Reportáž na ČT1

Natáčení reportáže pro ČT 1. Spolu s natáčením proběhlo také  posouzení vhodnosti způsobu nahrazení okenních výplní restaurátorem Janem Karkem. Pan Karko na základě nalezených střepů z původních oken navrhne nejvhodnější řešení nového zasklení.

Beseda o projektu záchrany kaple rodiny Botschen

Máte rádi tajemná místa? Láká Vás mystický nádech minulosti?

Pak Vás srdečně zveme na besedu o projektu záchrany kaple rodiny Botschen!

Akce probíhá v rámci oslav výročí 665 let od první písemné zmínky o obci Libouchec. Těšíme se na Vás!

Kde: Kino SEVER, Libouchec 400

Kdy: 12. 8. 2017 v 10:00

Beseda o projektu záchrany kaple Botschen

  • seznámení s historií objektu, ale také s informacemi, které se podařilo vypátrat o rodině Botschen
  • představení plánu na záchranu kaple a informování o aktivitách, které již byly uskutečněny
  • promítnutí dostupných fotografií
  • společná diskuze, případné příspěvky a vzpomínky pamětníků a starousedlíků

Po skončení besedy se mohou zájemci společně s námi vydat ke kapli, kde o projektu pohovoříme v reálu. Obec Libouchec pro zájemce zajistí odvoz do blízkosti kaple, ostatní procházky chtiví účastníci besedy se mohou vydat ke kapli pěšky. Vše na místě zorganizujeme podle situace. Po skončení setkání u Beseda Botschen 12.8.17kaple, odveze zájemce „obecní auto“ do centra dění oslav.

První brigáda u kaple

V sobotu 29. 7. 2017 se uskutečnila první společná brigáda. Dopoledne se sešla většina zakládajících členů spolku a řada dobrovolníků, kteří společnými silami napomohli k dalšímu posunu v oživení a záchraně tohoto unikátního místa. Byly osazeny informační tabule, ze kterých se návštěvníci mohou dozvědět základní informace o kapli a iniciativě na její záchranu a odstraněny nálety čnící ze střechy kaple a jejího okolí. Po odvedení dobré práce jsme se odměnili občerstvením a diskuzí nad dalšími činnostmi směřujícími ke společnému cíli.

Spolek pro obnovu kaple Botschen

Na přelomu měsíců června a července 2017 byl založen Spolek pro obnovu kaple Botschen. Účelem spolku je záchrana a obnovení kaple s kryptou rodiny Botschen u obce Libouchec. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím údržby objektu kaple a přilehlého lesoparku, zpřístupnění lesoparku v okolí kaple, provádění a organizace výzkumu historie objektu kaple, rodiny Botschen a obce Libouchec, osvěty a pořádání osvětových a informačních akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Dále také zapojení dobrovolníků, podpora dobrovolnictví a propagace aktivit spolku a informování veřejnosti.