První brigáda u kaple

V sobotu 29. 7. 2017 se uskutečnila první společná brigáda. Dopoledne se sešla většina zakládajících členů spolku a řada dobrovolníků, kteří společnými silami napomohli k dalšímu posunu v oživení a záchraně tohoto unikátního místa. Byly osazeny informační tabule, ze kterých se návštěvníci mohou dozvědět základní informace o kapli a iniciativě na její záchranu a odstraněny nálety čnící ze střechy kaple a jejího okolí. Po odvedení dobré práce jsme se odměnili občerstvením a diskuzí nad dalšími činnostmi směřujícími ke společnému cíli.

Spolek pro obnovu kaple Botschen

Na přelomu měsíců června a července 2017 byl založen Spolek pro obnovu kaple Botschen. Účelem spolku je záchrana a obnovení kaple s kryptou rodiny Botschen u obce Libouchec. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím údržby objektu kaple a přilehlého lesoparku, zpřístupnění lesoparku v okolí kaple, provádění a organizace výzkumu historie objektu kaple, rodiny Botschen a obce Libouchec, osvěty a pořádání osvětových a informačních akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Dále také zapojení dobrovolníků, podpora dobrovolnictví a propagace aktivit spolku a informování veřejnosti.

Zbytky interiéru zachráněny

Dnes se s pomocí obce podařilo z kaple odvézt sochu a zbytek vybavení interiéru kaple do depozitáře. Děkujeme všem, kdo se na převozu podíleli. Přistoupili jsme k vyklizení interiéru kaple potom, co se do ní opět někdo vloupal. Nejcenějším odvezeným artefaktem je dochovalá socha patrně Marie. Vchod do kaple byl opět zabezpečen a doufáme, že se nezvané návštěvy nebudou opakovat.