Úvod

Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec najdete ukrytou secesní kapli z konce 19. století. Je možné, že je to možná vůbec první secesní stavba v okolí. Kaple patřila rodině továrníka Friedricha Botschena, který je pohřben v kryptě nacházející se pod kaplí. V současné době je podobně jako hostorie jejího původního vlastníka kaple zapomenutá, zdevastovaná a zchátralá. Myslíme si, že historie nemá být zapomenuta a stavby, které jsou jejími svědky mají zůstat zachovány pro nás všechny a ty, co přijdou po nás. Proto vznikl spolek a tyto stránky. Mají pomoc zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a také zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec. Zkrátka bychom rádi vrátili touto drobnou aktivitou světu to, že po něm můžeme chodit.

Kaple

Kaple Friedricha Wilhelma Botschena byla dokončena 27. 1. 1900. Továrník F. W. Botschen ji nechal postavit v letech 1899 – 1900. Objekt má podobu secesní kaple s věží, a je údajně jednou z prvních secesních staveb v okolí. Podle použitých materiálů a technologií se jednalo na svou dobu o velice precizní a hodnotnou stavbu, jak po stránce architektonické, tak i řemeslného zpracování. V této době nebylo vzácností, že si bohatí podnikatelé nechávali stavět hrobky, výjimkou jsou však hrobky mimo oficiální hřbitovy. Botschenova kaple je také z tohoto důvodu obrovskou vzácností. Vlastní pohřebiště bylo umístěno v suterénu stavby. V souvislosti s tím, že kaple byla postavena mimo území oficiálního hřbitova a nebyla nijak chráněna, byla v minulosti vystavena mnohým útokům. Nešetrné návštěvy a jednání lidí, kteří bohužel neměli dostatek úcty ke zde pochovaným, nebo si neuvědomovali dopad svého jednání, zhanobili a nenávratně poškodili toto unikátní pietní místo. Doufáme, že rokem 2017 se začíná psát opět veselejší historie tohoto objektu, jestli se to tedy o kapli s kryptou dá takhle říct.

Spolek

Ve snaze zachránit objekt, zvelebit přilehlé okolí a zasadit se o obnovu tohoto místa pro komunitní využití, vznikl v roce 2017 „Spolek pro záchranu kaple rodiny Botschen v Libouchci“.  Ve spolupráci s vlastníkem pozemků, Místní akční skupinou Labské skály a obcí Libouchec se spolek snaží kromě samotné záchrany objektu a obnovení přilehlého lesoparku také shromažďovat informace o historii kaple a samotné rodiny Botschen a tyto předkládat veřejnosti.

Zprávy

Zbytky interiéru zachráněny

Dnes se s pomocí obce podařilo z kaple odvézt sochu a zbytek vybavení interiéru kaple do depozitáře. Děkujeme všem, kdo se na převozu podíleli. Přistoupili jsme k vyklizení interiéru kaple potom, co se do ní opět někdo vloupal. Nejcenějším odvezeným artefaktem je dochovalá socha patrně Marie. Vchod do kaple byl opět zabezpečen a doufáme, že …