Fasáda na průčelí je hotová

Postupně začínáme opravovat fasádu kaple.  V roce 2023 podpořil Ústecký kraj opravu fasády průčelí.  Projekt byl spolufinancován z veřejné sbírky, která je stále vyhlášena.

V roce 2024 bychom rádi pokračovali opravou bočních stěn (západní a východní). Budeme vděční za jakoukoli podporu.

Číslo sbírkového účtu je  2302180130/2010 

Velmi děkujeme všem dárcům!!!

Aktuální informace o dění kolem kaple najdete na fcb stránce:

https://www.facebook.com/kaplelibouchec

Naše kaple má nové vstupní dveře a mříž

V roce 2022  byla osazena  ve vstupních dveřích mříž, kterou vyrobil umělecký kovář Stanislav Prošek z Čermné.  Souběžně došlo k renovaci vstupních dveří, kterou provedl pan Lukáš Balog z Libouchce.

Tento projekt podpořil Ústecký kraj  a Ústecká komunitní nadace. Moc děkujeme!!!

Kaple má opravenou věžičku a nejen to!

Do nového roku jsme kapli nadělili díky šikovnému řemeslníkovi Lukášovi Balogovi, podpoře Ústeckého kraje, Nadaci The Friends of Czech Heritage a dalším dárcům zbrusu novou čepici na věži! Ještě zbývá trochu dodělávek na stříškách nad vchodem a kryptou, ale dnes můžeme již zvolat HALELUJA, kaple je zachráněna!!!
V příštím roce uděláme mříž do vchodu a zrenovujeme dveře. Kaple má tedy nová vitrážová okna, které vyrobil a instaloval pan Jan Karko, financovali jsme z grantu Ústecké komunitní nadace, z darů veřejné sbírky, grantem NADACE Občanského fóra a také z dotace Ústeckého kraje. V roce 2019 byla zrekonstruována střecha nad lodí kaple z dotace Ústeckého kraje, darů veřejné sbírky, kaple je staticky zabezpečena a byla provedena pevná vazba stropů také s přispěním Ústecké komunitní nadace a Ústeckého kraje. Na obnově se podílela i obec Libouchec, obec Tisá a spřátelené spolky.
V dubnu je v plánu u kaple „velká akce“, kde Vás se vším seznámíme, poděkujeme. Máte i máme se na co těšit!!!! Děkujeme všem, kteří nám věřili, že to dáme a podpořili nás!!!!
I nadále budeme vděční za každý finanční dar, který použijeme ke spolufinancování výroby mříže a renovaci dveří. Číslo účtu je 115-5207170237/0100. Potvrzení o daru je samozřejmostí. Ozvěte se nám prosím na email kaple.botschen@seznam.cz

Tak co bude s tou modrou čepicí?

Poslední z velkých nákladů je oprava věže kaple, na začátku roku 2020 jsme požádali Ústecký kraj o dotaci, ale v důsledku pandemie byl dotační titul zrušen. Na rekonstrukci krovu věže a novou krytinu nám chybí cca 150 000,-Kč. I Vy máte možnost darování finančního příspěvku na účet spolku oproti darovací smlouvě (číslo účtu je 115-5207170237/0100). Aktuálně bychom rádi požádali o prostředky na financování rekonstrukce věžičky a instalaci vitráží včetně jejich ochrany Nadaci ČEZ.

Moc děkujeme všem dárcům a příznivcům za finanční příspěvky a podporu!

Aktuálně k vývoji okolo naší kaple…

Podařilo se nám získat grant od Ústecké komunitní nadace na rekonstukci stříšek nad vchodem do kaple a pod věžičkou v hodnotě 50 000,- Kč.

Mikroregion Labské skály nám poskytl dar ve výši 23 250,- Kč, kterým budeme moci dofinancovat rekonstrukci stříšek.

Vitráže do kaple jsou vyrobeny a uloženy v kostele v Petrovicích. Vitráže budou osazeny do kaple po rekonstrukci věže, aby nedošlo k jejich poškození.

 

Moc děkujeme všem dárcům a příznivcům za finanční příspěvky a podporu!

Informace pro naše dárce

Milí příznivci kaple rodiny Botschen,

dne 9.10. 2020 byla ukončena veřejná sbírka zřízená za účelem obnovy kaple rodiny Botschen v Libouchci:

  • spolufinancování pořízení nezbytné stavební dokumentace,
  • spolufinancování stavebních výdajů,
  • spolufinancování obnovy lesoparku.

Vyčerpali jsme maximální možnou dobu vyhlášení sbírky za tímto účelem a nyní pracujeme na vyhlášení sbírky nové, jejíž účel však nesmí být totožný. Vyhlášení veřejné sbírky má své nepřekročitelné podmínky a i my se stále učíme. Cíl je však jasný, přivést kapli do řádného stavu a zasadit se o její využití. Vynasnažíme se o co nejefektivnější nastavení nové sbírky a budeme se těšit na Vaši podporu, bez které by to nešlo ;-). Děkujeme za přízeň!

I nadále velmi oceníme finanční podporu v jakékoliv výši přímo na účet spolku.

115-5207170237/0100

Aktuálně nám chybí cca 150 000,-Kč, abychom mohli realizovat opravu věžičky.