Informace pro naše dárce

Milí příznivci kaple rodiny Botschen,

dne 9.10. 2020 byla ukončena veřejná sbírka zřízená za účelem obnovy kaple rodiny Botschen v Libouchci:

  • spolufinancování pořízení nezbytné stavební dokumentace,
  • spolufinancování stavebních výdajů,
  • spolufinancování obnovy lesoparku.

Vyčerpali jsme maximální možnou dobu vyhlášení sbírky za tímto účelem a nyní pracujeme na vyhlášení sbírky nové, jejíž účel však nesmí být totožný. Vyhlášení veřejné sbírky má své nepřekročitelné podmínky a i my se stále učíme. Cíl je však jasný, přivést kapli do řádného stavu a zasadit se o její využití. Vynasnažíme se o co nejefektivnější nastavení nové sbírky a budeme se těšit na Vaši podporu, bez které by to nešlo ;-). Děkujeme za přízeň!

I nadále velmi oceníme finanční podporu v jakékoliv výši přímo na účet spolku.

115-5207170237/0100

Aktuálně nám chybí cca 150 000,-Kč, abychom mohli realizovat opravu věžičky.