Kaple má opravenou věžičku a nejen to!

Do nového roku jsme kapli nadělili díky šikovnému řemeslníkovi Lukášovi Balogovi, podpoře Ústeckého kraje, Nadaci The Friends of Czech Heritage a dalším dárcům zbrusu novou čepici na věži! Ještě zbývá trochu dodělávek na stříškách nad vchodem a kryptou, ale dnes můžeme již zvolat HALELUJA, kaple je zachráněna!!!
V příštím roce uděláme mříž do vchodu a zrenovujeme dveře. Kaple má tedy nová vitrážová okna, které vyrobil a instaloval pan Jan Karko, financovali jsme z grantu Ústecké komunitní nadace, z darů veřejné sbírky, grantem NADACE Občanského fóra a také z dotace Ústeckého kraje. V roce 2019 byla zrekonstruována střecha nad lodí kaple z dotace Ústeckého kraje, darů veřejné sbírky, kaple je staticky zabezpečena a byla provedena pevná vazba stropů také s přispěním Ústecké komunitní nadace a Ústeckého kraje. Na obnově se podílela i obec Libouchec, obec Tisá a spřátelené spolky.
V dubnu je v plánu u kaple „velká akce“, kde Vás se vším seznámíme, poděkujeme. Máte i máme se na co těšit!!!! Děkujeme všem, kteří nám věřili, že to dáme a podpořili nás!!!!
I nadále budeme vděční za každý finanční dar, který použijeme ke spolufinancování výroby mříže a renovaci dveří. Číslo účtu je 115-5207170237/0100. Potvrzení o daru je samozřejmostí. Ozvěte se nám prosím na email kaple.botschen@seznam.cz

Tak co bude s tou modrou čepicí?

Poslední z velkých nákladů je oprava věže kaple, na začátku roku 2020 jsme požádali Ústecký kraj o dotaci, ale v důsledku pandemie byl dotační titul zrušen. Na rekonstrukci krovu věže a novou krytinu nám chybí cca 150 000,-Kč. I Vy máte možnost darování finančního příspěvku na účet spolku oproti darovací smlouvě (číslo účtu je 115-5207170237/0100). Aktuálně bychom rádi požádali o prostředky na financování rekonstrukce věžičky a instalaci vitráží včetně jejich ochrany Nadaci ČEZ.

Moc děkujeme všem dárcům a příznivcům za finanční příspěvky a podporu!

Aktuálně k vývoji okolo naší kaple…

Podařilo se nám získat grant od Ústecké komunitní nadace na rekonstukci stříšek nad vchodem do kaple a pod věžičkou v hodnotě 50 000,- Kč.

Mikroregion Labské skály nám poskytl dar ve výši 23 250,- Kč, kterým budeme moci dofinancovat rekonstrukci stříšek.

Vitráže do kaple jsou vyrobeny a uloženy v kostele v Petrovicích. Vitráže budou osazeny do kaple po rekonstrukci věže, aby nedošlo k jejich poškození.

 

Moc děkujeme všem dárcům a příznivcům za finanční příspěvky a podporu!

Informace pro naše dárce

Milí příznivci kaple rodiny Botschen,

dne 9.10. 2020 byla ukončena veřejná sbírka zřízená za účelem obnovy kaple rodiny Botschen v Libouchci:

  • spolufinancování pořízení nezbytné stavební dokumentace,
  • spolufinancování stavebních výdajů,
  • spolufinancování obnovy lesoparku.

Vyčerpali jsme maximální možnou dobu vyhlášení sbírky za tímto účelem a nyní pracujeme na vyhlášení sbírky nové, jejíž účel však nesmí být totožný. Vyhlášení veřejné sbírky má své nepřekročitelné podmínky a i my se stále učíme. Cíl je však jasný, přivést kapli do řádného stavu a zasadit se o její využití. Vynasnažíme se o co nejefektivnější nastavení nové sbírky a budeme se těšit na Vaši podporu, bez které by to nešlo ;-). Děkujeme za přízeň!

I nadále velmi oceníme finanční podporu v jakékoliv výši přímo na účet spolku.

115-5207170237/0100

Aktuálně nám chybí cca 150 000,-Kč, abychom mohli realizovat opravu věžičky.

KAPLE JE NAŠE! :-)

S velkým potěšením oznamujeme všem příznivcům a podporovatelům kaple Botschen, že je objekt s přilehlým pozemkem oficiálně ve vlastnictví spolku. Tato skutečnost nám otevírá příznivější cesty k postupné obnově kaple a jejího okolí. Děkujeme všem, kteří se na tomto úkonu podíleli!

Dalšími novinkami je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci střechy, což je taktéž jeden z významných milníků na cestě za záchranou unikátní secesní kaple na vrcholku nad obcí Libouchec.

Předpokládané náklady na opravu střechy včetně zvonice, klempířských prvků a zachování historického stropu interiéru jsou ve výši cca 1,1 mil. Kč. Jsme velmi vděční za slibně rozjetou spolupráci s nadací The Friend of Heritage, od které máme příslib významného finančního daru, dále budeme usilovat o získání peněz prostřednictvím vyhlašovaných grantů a vyhledávat další možnosti, jak co nejdříve zamezit chátrání kaple a postupně zapracovat na nezbytných opravách vedoucích k celkové obnově tohoto vzácného a mystického objektu a jeho okolí. Jelikož i dotační možnosti financování obnovy vyžadují spoluúčast, rádi bychom naplánovali mimo jiné série „benefičních koncertů pro kapli“ a nadále pokračovali ve veřejné sbírce s číslem účtu 115-5338480227/0100.

V celém procesu nelehké cesty nám velmi pomůže také spolupráce a podpora ze strany Mikroregionu Labské skály a jeho členských obcí. Partnerství s těmito důležitými subjekty se nepochybně výrazně podepíší na úspěšnosti celého záměru. Zájem a postoj místních obyvatel se pokusíme podpořit také veřejnou brigádou v okolí kaple, která se již v minulosti osvědčila.

Reportáž na ČT1

Natáčení reportáže pro ČT 1. Spolu s natáčením proběhlo také  posouzení vhodnosti způsobu nahrazení okenních výplní restaurátorem Janem Karkem. Pan Karko na základě nalezených střepů z původních oken navrhne nejvhodnější řešení nového zasklení.

Beseda o projektu záchrany kaple rodiny Botschen

Máte rádi tajemná místa? Láká Vás mystický nádech minulosti?

Pak Vás srdečně zveme na besedu o projektu záchrany kaple rodiny Botschen!

Akce probíhá v rámci oslav výročí 665 let od první písemné zmínky o obci Libouchec. Těšíme se na Vás!

Kde: Kino SEVER, Libouchec 400

Kdy: 12. 8. 2017 v 10:00

Beseda o projektu záchrany kaple Botschen

  • seznámení s historií objektu, ale také s informacemi, které se podařilo vypátrat o rodině Botschen
  • představení plánu na záchranu kaple a informování o aktivitách, které již byly uskutečněny
  • promítnutí dostupných fotografií
  • společná diskuze, případné příspěvky a vzpomínky pamětníků a starousedlíků

Po skončení besedy se mohou zájemci společně s námi vydat ke kapli, kde o projektu pohovoříme v reálu. Obec Libouchec pro zájemce zajistí odvoz do blízkosti kaple, ostatní procházky chtiví účastníci besedy se mohou vydat ke kapli pěšky. Vše na místě zorganizujeme podle situace. Po skončení setkání u Beseda Botschen 12.8.17kaple, odveze zájemce „obecní auto“ do centra dění oslav.