Tak co bude s tou modrou čepicí?

Poslední z velkých nákladů je oprava věže kaple, na začátku roku 2020 jsme požádali Ústecký kraj o dotaci, ale v důsledku pandemie byl dotační titul zrušen. Na rekonstrukci krovu věže a novou krytinu nám chybí cca 150 000,-Kč. I Vy máte možnost darování finančního příspěvku na účet spolku oproti darovací smlouvě (číslo účtu je 115-5207170237/0100). Aktuálně bychom rádi požádali o prostředky na financování rekonstrukce věžičky a instalaci vitráží včetně jejich ochrany Nadaci ČEZ.

Moc děkujeme všem dárcům a příznivcům za finanční příspěvky a podporu!