Reportáž na ČT1

Natáčení reportáže pro ČT 1. Spolu s natáčením proběhlo také  posouzení vhodnosti způsobu nahrazení okenních výplní restaurátorem Janem Karkem. Pan Karko na základě nalezených střepů z původních oken navrhne nejvhodnější řešení nového zasklení.