KAPLE JE NAŠE! :-)

S velkým potěšením oznamujeme všem příznivcům a podporovatelům kaple Botschen, že je objekt s přilehlým pozemkem oficiálně ve vlastnictví spolku. Tato skutečnost nám otevírá příznivější cesty k postupné obnově kaple a jejího okolí. Děkujeme všem, kteří se na tomto úkonu podíleli!

Dalšími novinkami je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci střechy, což je taktéž jeden z významných milníků na cestě za záchranou unikátní secesní kaple na vrcholku nad obcí Libouchec.

Předpokládané náklady na opravu střechy včetně zvonice, klempířských prvků a zachování historického stropu interiéru jsou ve výši cca 1,1 mil. Kč. Jsme velmi vděční za slibně rozjetou spolupráci s nadací The Friend of Heritage, od které máme příslib významného finančního daru, dále budeme usilovat o získání peněz prostřednictvím vyhlašovaných grantů a vyhledávat další možnosti, jak co nejdříve zamezit chátrání kaple a postupně zapracovat na nezbytných opravách vedoucích k celkové obnově tohoto vzácného a mystického objektu a jeho okolí. Jelikož i dotační možnosti financování obnovy vyžadují spoluúčast, rádi bychom naplánovali mimo jiné série „benefičních koncertů pro kapli“ a nadále pokračovali ve veřejné sbírce s číslem účtu 115-5338480227/0100.

V celém procesu nelehké cesty nám velmi pomůže také spolupráce a podpora ze strany Mikroregionu Labské skály a jeho členských obcí. Partnerství s těmito důležitými subjekty se nepochybně výrazně podepíší na úspěšnosti celého záměru. Zájem a postoj místních obyvatel se pokusíme podpořit také veřejnou brigádou v okolí kaple, která se již v minulosti osvědčila.